НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ" Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ"

Фото мэдээ


нийт 31

khural.mn

Малын тоо толгойд ногдох албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

2021-05-18 1200
Малын тоо, толгойн албан татварын тухай хууль 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдаж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт “Албан татварын хэмжээг энэ хуулийн 6.1-д заасан хязгаарт багтаан сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал малын төрөл тус бүрээр тогтооно” гэж заасан. Иймд Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дүүргийн Татварын хэлтэстэй хамтран дүүргийн хэмжээнд мөрдөгдөх малын тоо толгойн албан татварыг тогтоох хэм хэмжээний актыг батлахаар Захиргааны ерөнхий хуулийн 61, 62 дугаар зүйлд заасны дагуу эрх ашиг нь хөндөгдөж буй бүлгийн хүрээнд санал авах ажиллагаа хийгдэж байна. Иймд иргэд та бүхэн өөрсдийн саналыг Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд бичгээр ирүүлнэ үү.

NTV- Tелевиз Coffee Break шууд нэвтрүүлэг

2014-12-24 353
Хан-Уул дүүргийн Гэмт хэргээс урдьчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 910
319 / 35%
324 / 36%
123 / 14%
144 / 16%