НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ" Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ"

2014 ОНЫ БАЙДЛЫГ ДООР ДУРДВАЛ:

2015-02-17

ХУД-ийн УЗХ-ны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр, гамшгийн бэлэн байдлын хөтөлбөр, хүүхэд залуучуудын хөтөлбөр, нийгмийн халамжийн хөтөлбөр зэрэг болно.  
Сүүлд хийсэн зарим ажлуудаас дурдвал:
 

Эрүүл мэндийн хүрээнд:

—  Анхны тусламжийн сургалтанд – 488 сурталчилгаанд 1000 гаруй хүн

—  Сайн дурын авлагагүй цусны донорын эгнээг өргөжүүлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг донорын төвтэй хамтран зохион байгуулж 2300 гаруй хүнийг хамруулсан ба 900 гаруй  хүн цусаа бэлэглээд байна.

—  ХДХВ/ДОХ-н халдвартай тэмцэх сургалтанд 160 хүн, сурталчилгаанд - 1600 хүн хамрагдаад байна.

—  “Шинэ эхлэл- шинэ боломж” төсөл-  560 хүн хамрагдаад байна.

 

Гамшгийн менежмент хөтөлбөрийн хүрээнд:

—  Гамшигт өртсөн өрхөд тусламж үзүүлсэн- 9

—  Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах талаар зохион байгуулсан сургалтанд-  421 хүн

ЦДҮСТӨХК,УБЦТТӨХК-ны ажилчдад ОБХ-тэй хамтран гамшгаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулалтуудыг хийж байнаХаламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд:

—  Гэрийн асаргаа сувилгаанд хамрагдсан хүн давхардсан тоогоор 1200

—  Нийгэм сэтгэлзүйн дэмжлэг хүртсэн хүн-540

—  Тусламж хандив хүртсэн хүн- 2000

—  Халамж өргөөгөөр үйлчлүүсэн хүн-720/давхардсан тоо/

 


Хүүхэд залуучуудын хөтөлбөрөөр:

—  ӨУЗ-д шинээр элссэн гишүүдийн тоо- 46

—  ЗУЗ-д шинээр элссэн гишүүдийн тоо-25

—  ӨУЗ-д шинээр нэмэгдсэн бүлэг- 2

—  “Архи тамхины эсрэг” сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаанд хамрагдсан- 1790 хүүхэд          2014 онд хийсэн ажлын үр дүн:

—  Дүүргээс МУЗН-т шинээр элссэн гишүүдийн тоо-397

—  Ивээн тэтгэгч онцгой гишүүний тоо- 6

—  ХУД-н УЗХ-оос зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд оролцогсдын тоо-170000-д хүрээд байна.

 
ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1106
421 / 38%
362 / 33%
151 / 14%
172 / 16%