НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ" Хан-Уул дүүрэг -"ЭКО ДҮҮРЭГ"

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР НИЙТ 81.821 ЗӨРЧЛИЙГ ШАЛГАЖ ШИЙДВЭРЛЭЖЭЭ

2019-08-30

Прокурорын байгууллага нь 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын тухай хуулиудаар олгосон бүрэн эрх, чиг үүргийн хүрээнд эрх бүхий байгууллага зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, хэрэг бүртгэх ажиллагаа хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэх, хуулийг зөв хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, албадлагын арга хэмжээг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэглэж байгаа эсэхэд тавих хяналтын ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Тус дүүргийн прокурорын газар нь зөрчил шалгах эрх бүхий 11 байгууллагын 217 албан тушаалтны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд хуульд заасны дагуу хяналтын ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Тус дүүргийн хэмжээнд зөрчил шалгах ажиллагаа явуулсан эрх бүхий байгууллагуудаас 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 81.821 зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэснээс Цагдаагийн байгууллага /Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын Цагдаагийн хэлтэс/ 80.270 буюу 98 хувийг, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 632 буюу 0.7 хувь, татвар 219 буюу 0.2 хувь, Улсын бүртгэлийн хэлтэс 579 буюу 0.7 хувь, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 49 буюу 0.1 хувь, Онцгой байдлын хэлтэс 49 буюу 0.1 хувь, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 10 буюу 0.1 хувь, Цэргийн штаб 23 буюу 0.1 хувийг тус тус эзэлж байна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Цагдаагийн байгууллагын харьяалан шийдвэрлэх зөрчлүүдээс хамгийн түгээмэл үйлдэгдсэн зөрчлүүд нь Олон нийтийн газар зүй бусаар биеэ авч явах зөрчил буюу гудамж талбайд бие зассан, нус цэр тамхины иш хог хаясан, согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглосон газарт архидан согтуурсан, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх буюу гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон, хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадсан, бусадтай харьцахыг хязгаарласан, хуваарьт болон дундын эд хөрөнгөө эзэмших захиран зарцуулах эрхэд нь халдсан, Хулгайлах буюу 300.000 төгрөгнөөс доош үнийн дүнтэй эд хөрөнгийг хууль бусаар авсан, Танхайрах буюу олон нийтийн газар хэрүүл маргаан үүсгэж, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, үйлчилгээний болон дарааллын журам зөрчсөн, Хүний биед халдах буюу гэмтэл учруулахгүйгээр бусдыг халдаж зодсон, Нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, Хүүхдийн эрхийг зөрчих буюу хүүхдийн бие махбодид халдсан эсхүл үл хайхарсан, хүүхдийн дэргэд архидан согтуурсан, Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчих буюу утаат тамхи татахыг хориглосон газарт тамхи татсан, Гүтгэх буюу хүний нэр төр алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийг гутаан доромжилсон худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан болон Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчлүүд дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Дээрх хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагчид “Хүнсний тухай хууль зөрчих”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих”, “Эрүүл мэндийн тухай хууль зөрчих”, “Боловсролын тухай хууль зөрчих”, “Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам зөрчих”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль зөрчих” зөрчлүүдэд, Татварын хэлтсийн улсын байцаагчид “Татварын ерөнхий хууль зөрчих”, Цэргийн штабын эрх бүхий албан тушаалтан “Цэргийн албаны тухай хууль зөрчих”, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын байцаагч “Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж зөрчих”, Онцгой байдлын хэлтсийн улсын байцаагч “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих” зөрчлүүдийг тус тус шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 910
319 / 35%
324 / 36%
123 / 14%
144 / 16%